top of page

Empower
Growth

Kdo jsme?

Milosrdenstvím Božím jsme řeholní sestry. Naše řeholní rodina patří do velkého františkánského společenství

a zvláště je zasvěcena Srdci Ježíšovu

a Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Středem naší spirituality je, tak jako u sv. Františka a Kláry, opravdová snaha z lásky se vydat Tomu, který se z lásky vydal za nás. Svůj zasvěcený život i naše komunity svěřujeme přímluvě sv. Josefa.

Chceš si přečíst více o našem charismatu?

Zajímá Tě naše modlitba či formace?

IMG_20220703_195548_edited.jpg
img-2155.jpeg

Naše charisma

Služba smíření pro nás znamená spolu

s Neposkvrněnou následovat Krista v jeho smírné oběti skrze spojení s Eucharistií, které má pronikat celý náš život. Tajemství Neposkvrněného Početí nás zve dorůstat do krásy Mariiny.


​Zaslechly jsme Boží volání, abychom se jako naše Neposkvrněná Matka a Sestra daly do služeb díla spásy. Jako Maria jsme vykročily na cestu víry a naděje k bezpodmínečné otevřenosti vůči Bohu.

V prohlubujícím se sjednocení s Kristem se učíme stále svobodnějšímu FIAT („staň se“), skrze které se stáváme nástroji jeho Ducha lásky a smíření v tomto světě. Slovo smíření nám bylo vloženo do srdce, je to poklad našeho charismatu, který máme střežit a přinášet do konkrétních situací lidí, mezi kterými žijeme a pracujeme.

Naše modlitba

Modlitba je cestou nezištného následování, ne jistotou vlastnění.

BOŽÍ SLOVO

Každé ráno čteme půl hodinu Písmo svaté. Chceme, aby se stalo základem všeho, co děláme a naplnilo tak celý náš život. 

MŠE SVATÁ

Je středem každého našeho dne a nejhlubším spojením lásky s naším Pánem i mezi sebou navzájem. V ní nacházíme identitu naší spirituality a prohlubujeme své zasvěcení.

ADORACE

V adoraci setrváváme s Ježíšem v Jeho důvěrné blízkosti, klaníme se Mu a otevíráme svá srdce Jeho působení.

BREVIÁŘ

Modlitbou breviáře se spojujeme s celou církví, abychom jménem všech lidí chválily Boha.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření nás přijímáním nekonečného Božího milosrdenství učí být milosrdnými k sobě a ke svým bližním.

OSOBNÍ MODLITBA

V osobní modlitbě se učíme naslouchání, ve kterém může promlouvat Bůh, kdy a jak chce. Každá z nás je pro Boha jedinečným partnerem jeho sdílení.

20210908174534-sestry-pala-67.jpeg

Formace krok po kroku

Seznámení se

Pokud se chce mladá žena seznámit s životem v naší řeholní rodině, může s námi navázat kontakt skrze email nebo telefonicky. Tento první krok bývá často nejtěžší zvláště pro ty, které cítí jen „tiché“ volání. Po domluvě může dívka přijet na návštěvu do komunity či na duchovní obnovu. 

bottom of page