top of page

Setkání řeholníků v Olomouci

Už tradičně se všichni zasvěcení, řeholnice a řeholníci, scházejí okolo svátku Uvedení Páně do chrámu se svým biskupem. Tentokrát se toto setkání v olomoucké arcidiecézi uskutečnilo v katedrále sv. Václava místo v Arcibiskupském kněžském semináři jako předcházející roky. Mše svatá byla zahájená slavnostním průvodem se svíčkami a celebroval ji administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík. Spolu s ním a řeholními kněžími byli u oltáře i biskup Antonín Basler a biskup Zděněk Wasserbauer, který pronesl promluvu. Obracel se na zasvěcené těmito slovy: „Simeon drží v rukách pravé bohatství, kterým je pro nás náš Pán Ježíš Kristus. Jestli máme my vysvěcení či zasvěcení lidé nějaké jiné bohatství, jestli je pro nás něco cennějšího, důležitějšího, tak jsme ubožáci.“ Všem třem biskupům, na závěr slavení mše svaté, poděkovali zástupci z řád řeholníků a řeholnic. Velmi originální dárek dostal biskup Josef Nuzík, a to puzzle Olomouce, aby mohl trénovat tolik potřebnou schopnost rozlišování. Zároveň toto puzzle symbolizovalo i rozmanitost zasvěcených, i přestože mělo pouze polovinu počtu dílků, než je počet řeholníků a řeholnic v olomoucké arcidiecézi.

Po mši svaté se všichni přemístili do Arcibiskupského paláce, kde na ně čekalo pohoštění. Obzvlášť si chválili výborné hruškové frgále, řízky a teplé nápoje. Následovala přednáška biskupa Zdeňka Wasserbauera, ve které se podělil se svou zkušeností z účasti na Synodě o synodalitě. Celé setkání bylo ukončeno obědem formou rautu.Comments


bottom of page