top of page

Májová farní pouť


Poslední květnovou sobotu vyrazily naše sestry ze strážovské komunity společně s farníky a farářem Ryszardem Potegou na pouť k Panně Marii na Lomec. První zastávkou na cestě byl renesanční zámek Kratochvíle v blízkých Netolicích, po prohlídce zámku a zahrady už autobus uháněl směr Lomec. Tam nás uvítala komunita naši sester, takže se hned mohli všichni cítit jako doma. Po mši svaté v poutním kostele jsme se všichni sešli na farní zahradě u ohniště a opékání buřtíků. Když nás déšť zahnal dovnitř do jídelny, byl to ideální čas pro znalostní kvíz. Kdo by například věděl, kde se v naší farnosti nachází nejstarší kostel? Nebo kolik byl měsíční plat faráře v Červeném Dřevě v 17. století? Po kvízu pro farníky prošel "maturitní zkouškou" i pan farář a musel prokázat, jak dobře svou rozlehlou farnost zná. Kolik kostelů a kaplí se na území farnosti nachází? Kdo jsou členové scholy z Janovic? Kdo sedí vždy v první lavici v kostele ve Strážově? Za odměnu od svých farníků dostal maturitní vysvědčení.

Comments


bottom of page